บริษัท เอ็ม.พี.ลักก์ ยูวี จำกัด ได้มีการอบรมทีมงานฝ่ายขาย ทำให้มีความเชี่ยวชาญในตัวผลิตภัณฑ์ สามารถให้คำแนะนำลูกค้าทางด้านบริการงานเคลือบพัฒนาโปรแกรมการทำงานให้สามารถติดตาม
ข้อมูลของลูกค้าเฉพาะรายได้อย่างรวดเร็ว และได้มีการเปิดให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชม. ทำให้ลูกค้า
มั่นใจได้ว่า สามารถติดต่อสอบถาม ติดตามงานได้ตลอดเวลา

 

 

 


เพื่อให้งานเสร็จอย่างรวดเร็วทันตามกำหนดและมีคุณภาพทางบริษัทฯได้มีการนำเครื่องจักรที่ทันสมัย
มาใช้ในการผลิตและพัฒนากรรมวิธีการผลิตจนได้มาตรฐานทุกชนิดของการเคลือบภายใต้การดูแล
ของพนักงานที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ มีการตรวจสอบ กระบวนการทุกขั้นตอน
ตั้งแต่การตรวจรับผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ ตรวจสอบระหว่างการผลิตและตรวจสอบคุณภาพขั้นสุดท้าย
ก่อนส่งมอบงานให้ลูกค้า

 
 

 

เพื่อให้คุณภาพของงานเคลือบออกมาดีที่สุด บริษัทได้เลือกใช้วัตถุดิบให้เหมาะสมกับงานพิมพ์แต่ละประเภท อีกทั้งยังเป็นวัตถุดิบคุณภาพสูงที่ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล European Standard และ American National Standard และมีการตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพวัตถุดิบอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง

 
 

 

ทางบริษัท เอ็ม.พี.ลักก์ ยูวี จำกัด ได้เน้นถึงความสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าส่งมาเคลือบเป็นอันดับแรก ทางเราจึงได้มีการพัฒนาระบบการจัดส่ง ตลอดจนมีการอบรมพนักงานให้ตระหนักถึงคุณค่าของงานลูกค้า เพื่อให้งานส่งถึงมือลูกค้าด้วยคุณภาพที่ลูกค้าพึงพอใจ ทำให้มั่นใจได้ในความถูกต้อง ปลอดภัย และรวดเร็วตรงตามเวลาที่นัดหมาย ด้วยบริการตลอด 24 ชั่วโมง

กลับด้านบน

 

 
M.P. Luck UV Co., Ltd. © Copyright 2010 All Rights Reserved.