นอกเหนือจากด้านเทคนิคที่จุดประกายให้กับวงการพิมพ์เมืองไทยแล้วภายในองค์กรได้มีการนำระบบ 5ส. กิจกรรม QCC และข้อเสนอแนะมาใช้ปรับปรุงคุณภาพ เพิ่มผลผลิตและลดการสูญเสียในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 


 


ปี 2543
บริษัท เอ็ม.พี.ลักก์ ยูวี จำกัด เป็นบริษัทรับเคลือบเงาสิ่งพิมพ์แห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2543 และได้พัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการทำงานให้ดียิ่งขึ้นตลอดเวลา

ปี 2552 บริษัท เอ็ม.พี.ลักก์ ยูวี จำกัด ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2008 โดยมุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยมีความเชื่อมั่นว่าระบบจะช่วยเสริมให้การทำงานมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะเป็นผู้นำด้านการให้บริการงานเคลือบทุกชนิดอย่างครบวงจร และยินดีให้ความร่วมมือในการพัฒนารูปแบบของสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เป็นที่วางใจสำหรับลูกค้าทั้งด้านคุณภาพงานและบริการตลอดไป

กลับด้านบน

 
 
M.P. Luck UV Co., Ltd. © Copyright 2010 All Rights Reserved.